Το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Μεγαλοοικονόμου- Νάκου
απευθύνεται τόσο σε παιδιά, εφήβους, όσο και σε ενήλικες (ξεχωριστές ώρες και ημέρες σε ομοιογενή τμήματα).

Για τα παιδιά
PRE -JUNIOR:
Βασικός μας στόχος είναι να αγαπήσουν τα παιδιά τα Aγγλικά μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον και να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό. Μέσα από παιχνίδια, ζωγραφιές, τραγούδια και ιστορίες θα έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα οπτικά, ακουστικά προφορικά αλλά και με τη γλώσσα του σώματος.

JUNIOR:
A-B : Σε αυτό το επίπεδο ο στόχος μας είναι η ομαλή εισαγωγή του παιδιού στην ξένη γλώσσα μέσα από διαδικασίες ευχάριστες και ενδιαφέρουσες για το παιδί καθώς και η ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής. Το παιδί μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες θα αγαπήσει τη γλώσσα αλλά και θα αποκτήσει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα “χτίσουμε” την γνώση των επόμενων ετών.

SENIOR:
A: Σ’ αυτό το επίπεδο ο μαθητής ξεκινά να μαθαίνει τις γραμματικές δομές της ξένης γλώσσας κυρίως μέσω της διδασκαλίας των βοηθητικών ρημάτων αλλά  και των βασικών γραμματικών εννοιών όπως  των  «χρόνων», Ενεστώτας ( απλός – διαρκείας ) και των εννοιών του παρόντος – παρελθόντος με μια εισαγωγή στον Αόριστο.

Β: Εδώ ο μαθητής καλείται πλέον να χρησιμοποιήσει λεξιλόγιο το οποίο μαθαίνει αμέσως από την  A-B Junior  και μαζί με τους «χρόνους» που διδάχτηκε στην Α senior αλλά και με τους καινούργιους χρόνους, όπως ο Αόριστος ( απλός -διαρκείας)  και άλλες  γραμματικές & συντακτικές έννοιες  που διδάσκεται. Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής  κάνει τις πρώτες προσπάθειες της προσωπικής του γραπτής  έκφρασης .

C: Σε αυτό το επίπεδο οι βασικές γραμματικές γνώσεις τελειοποιούνται ( χρόνοι, επιρρήματα προθέσεις κλπ) και μαζί με το λεξιλόγιο που αρχίζει να γίνεται πιο απαιτητικό γίνεται η σταδιακή εισαγωγή σε πιο σύνθετες γραμματικές έννοιες όπως η Παθητική Φωνή  κ.α. Επίσης, το παιδί εξελίσσεται γραπτά και προφορικά.

D: Στην Τέταρτη τάξη αφού επαναλάβουμε όλα όσα θα έπρεπε να θυμόμαστε από  τα παλιά, ο μαθητής εισάγεται στις πιο εξεζητημένες έννοιες του πλαγίου λόγου/ υποθετικού λόγου και σε θέματα που απαιτούν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο γραμματικά όσο και λεξιλογικά. Παράλληλα γίνεται και μια εισαγωγή στο περιεχόμενο των εξετάσεων στις απαιτήσεις της εκάστοτε εξέτασης ( Cambridge – Michigan κλπ) . Σε αυτό το επίπεδο αν ο μαθητής περάσει τις εξετάσεις B1, ESB, μπορεί να πάει κατευθείαν στην τάξη του Lower χωρίς να περάσει από την E senior.

E: Η Πέμπτη τάξη είναι η τάξη που τα παιδιά θα ξεκινησουν να θεματοποιούν τις διάφορες κατηγορίες όσον αφορά το λεξιλόγιο που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν στις διάφορες κατηγορίες εξέτασης ( π.χ. Προφορικά/ Έκθεση / Κατανόηση Κειμένου κλπ…) μια διαδικασία που φυσικά συνεχίζεται και στην FCE, Lower. Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Β1, Michigan, Cambridge, ESB.

FCE: Γνωστή και ως τάξη του Lower, είναι η τάξη όπου  ο μαθητής μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα των εξετάσεων με την αδιάκοπη διδασκαλία αλλά και την συνεχή ενασχόληση με όλες τις πλευρές που έχει το κάθε πτυχίο ξεχωριστά ( λεξιλόγιο-προφορικά-γραπτά κλπ). Δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να αντιμετωπίσει χωρίς άγχος τις επικείμενες εξετάσεις και να επιτύχει τους στόχους του.

ADVANCED-PROFICIENCY:
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής πλέον ασχολείται με τις πιο ιδιωματικές εκφράσεις της γλώσσας και κυρίως με τον εμπλουτισμό και την επαύξηση του λεξιλογίου του. Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι πιο απτά της κοινωνικής και επαγγελματικής καθημερινότητας με αποτέλεσμα να έχουν πολύ ενδιαφέρον από τους μαθητές όλων των ηλικιών. Αφού γίνει μια σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια ο μαθητής μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Exams 12-16 ετών:
Ολοκληρώνεται ο γνωστικός κύκλος που οδηγεί στις εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων επίπεδο Β2 (επίπεδο καλής γνώσης), Γ1 (επίπεδο πολύ καλής γνώσης), Γ2 (επίπεδο άρίστης γνώσης). Οι μαθητές μας επιτυγχάνουν στο Lower και στο Proficiency, Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ESB, LANCASHIRE, MICHIGAN, ECCE, TOEIC, ALCE, ECPE, CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE.

Για τους ενήλικες
Με τα προγράμματά μας σας βοηθάμε
Να αναπτύξετε την αυτοπεποίθηση που σας στέρησαν οι προηγούμενες διδακτικές εμπειρίες εκμάθησης της ξένης γλώσσας.
Να μπορέσετε αν θελήσετε να μπείτε στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Ειδικά προγράμματα ξένων γλωσσών
Για ενηλίκους και Στελέχη Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματιών.
Τμήματα ενηλίκων που ξεκινούν όλο το χρόνο, για να διαλέξετε πότε θα αρχίσετε.
Δυνατότητα και ατομικού προγραμματισμού, ιδιαίτερα μαθήματα.