Κάθε μήνα αναδεικνύεται από τη δασκάλα της τάξης
«ο μαθητής του μήνα»!

Ενθαρρύνουμε, επιβραβεύουμε τα επιτεύγματα αλλά και τις προσπάθειεςτων μαθητών μας σε διαφορετικούς τομείς κάθε μήνα, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους:

«Τhe most disciplined student» ο πιο πειθαρχημένος μαθητής
«The gentleman or the lady of the class» αυτός ή αυτή που έχει τους καλύτερους τρόπους συμπεριφοράς στην τάξη
«Τhe best cooperative student in class» ο πιο συνεργάσιμος μαθητής όταν δουλεύουμε σε ομάδες
«Τhe best speaker in class» o καλύτερος ομιλητής Αγγλικών στην τάξη
«The most hardworking student» ο πιο εργατικός μαθητής που διαβάζει και φέρνει τις εργασίες του πάντα

Το όνομα του μαθητή, της μαθήτριας ανακοινώνεται στην τάξη και στον ειδικό πίνακα του σχολείου.
Θέτοντας τους στόχους, τους εκπαιδεύουμε να προσπαθούν και
να πετυχαίνουν!