Το παιδί σας είναι ξεχωριστό για εμάς!
Φροντίζουμε έναν-έναν τους σπουδαστές μας, εστιάζοντας στη μοναδικότητά τους για να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους!

 • Εδώ όλοι μαθαίνουν!
  Με τη μέθοδο NLP play οι μικροί μας μαθητές μαθαίνουν εύκολα & ευχάριστα!
  Χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού (projectors, videos, computers, CD players, flash cards, internet), μάθημα με διαδραστικό πίνακα, multimedia, ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν ερεθίσματα με κάθε μέσο!

Ρεκόρ Επιτυχιών μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας!
Επιτυχία που συχνά φτάνει στο 100% στις εξετάσεις των Πανεπιστημίων ESB, UCLAN, MICHIGAN,CAMBRIDGE, σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ. 

Άριστη παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών!

 • Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο.
 • Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών
 • Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα
 • Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών για:
  α. Έλεγχο της πορείας του κάθε μαθητή
  β. Επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών (syllabus)
  γ. Στήριξη του καθηγητή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων της τάξης και ατομικά κάθε μαθητή

Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους!

 • Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών τους από τα μαθήματα
  Τακτικές εξετάσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση 

Μιλάμε τη γλώσσα από την πρώτη εβδομάδα!

 • Χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο
 • Ζούμε τη γλώσσα με τη βιωματική εκπαίδευση.

Τeaching through Drama!

 • Οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούν το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά μας!
 • Με το NLP παιχνίδι, τα projects, τις θεατρικές παραστάσεις, που ανεβάζουμε στα Αγγλικά, δύο φορές τον χρόνο οι μαθητές μας αποκτούν αυτοπεποίθηση στη παραγωγή λόγου.

Επίσημο μέλος του Εuropalso!
Αποτελούμε μέλος του Europalso Society που εξασφαλίζει τη διαρκή ποιοτική επιμόρφωση των μελών και των καθηγητών μας.