Αγγλικά για Junior
Τμήματα Αγγλίκών JUNIOR A-B

Αφορά τις ηλικιακές ομάδες 7-9 ετών! Μέσα από καινοτόμες πρακτικές και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, γίνεται η ομαλή εισαγωγή των παιδιών στο θαυμαστό κόσμο της αγγλικής γλώσσας!

Η χρήση μεθόδων που ευνοούν την επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά βάζει τα θεμέλια για το μέλλον τους. Εστιάζουμε στο κτίσιμο της ομάδας, ο δάσκαλος δεν κρίνει τον μαθητή αλλά τον βοηθά να θέσει τις βάσεις για τη νέα γλώσσα και ανοίγει μαζί του το δρόμο προς τη γνώση.

Εμείς δεν κάνουμε Αγγλικά, εμείς μαθαίνουμε Αγγλικά στους μαθητές μας.
Κάθε μαθητής μας είναι ξεχωριστός.
Εδώ όλοι μαθαίνουν.