Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

Με τα μηνιαία tests εκτιμούμε την πορεία του κάθε μαθητή, εάν έχει καταλάβει και αφομοιώσει αυτά που του διδάξαμε και αν χρειαστεί να τον βοηθήσουμε περαιτέρω. Πιστεύουμε πως τα tests είναι ένα είδος  εργαλείου που κρατά τον μαθητή σε εγρήγορση και τον μαθαίνει στην αξιολόγηση.

Για το σύγχρονο παιδί που ζει μέσα στην εξέλιξη και την τεχνολογία χρησιμοποιούμε το πρωτοποριακό multimedia σύστημα, Belt Study System επανάληψης-μελέτης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσα στο άριστα εξοπλισμένο computer lab.

Οι μαθητές μας μιλάνε την ξένη γλώσσα από την πρώτη εβδομάδα με το ΝLP play. Ζούνε τη γλώσσα με τη βιωματική εκπαίδευση, το θεατρικό παιχνίδι και τα projects. Συνεργάζονται σε ομάδες, μαθαίνοντας έτσι στην πράξη τι σημαίνει κίνητρο, συναίνεση, αποτέλεσμα, λάθος, δημιουργία, επιτυχία. Γράφουν άρθρα για την εφημερίδα μας!

Σε κάθε μάθημα δίνεται εργασία για το σπίτι(homework), η οποία γίνεται αφού ο μαθητής μελετήσει το μάθημα. Είναι σημαντική, γιατί το παιδί από μικρή ηλικία μαθαίνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Η ώρα που απαιτείται είναι ανάλογη με την τάξη και την ηλικία και δεν χρειάζεται η βοήθεια του γονέα αλλά μόνον η ενθάρρυνση εκ μέρους του.

Φροντίζουμε για την ανάπτυξη του παιδιού μέσω τηςεξατομικευμένης διδασκαλίας. Για εμάς δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Υπάρχουν ξεχωριστοί μαθητές. Εστιάζουμε στη μοναδικότητά τους για να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με τους διαδραστικούς «έξυπνους» πίνακες η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται εύκολα και ευχάριστα. Οι μαθητές μέσα στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον μαθαίνουν να συνεργάζονται αναπτύσσουν τις γλωσσικές και τις κοινωνικές δεξιότητες τους.