Ημερομηνίες Εξετάσεων 2019

ΜICHIGAN

ECCE, Σάββατο , 7 Δεκεμβρίου

Α’ βάρδια 9.00

Β’ βάρδια 13.00

Γ’ βάρδια 17.00

ECPE, Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου

Α’ βάρδια 9.00

Β’ βάρδια 13.30

Υποβολή αιτήσεων από 2 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου

 

CAMBRIDGE

FCEfs , Σάββατο , 30 Νοεμβρίου

9.10-13.05

CAE, Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου

9.10-13.30

CPE, Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου

9.10-13.30

Υποβολή αιτήσεων Τρίτη 1 Οκτωβρίου- Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

ΕSB

B1,B2,C1,C2

Γραπτές εξετάσεις, Κυριακή ,15 Δεκέμβριου

Προφορικές εξετάσεις ,Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, Σάββατο,14 και Κυριακή ,15 Δεκεμβρίου

Υποβολή αιτήσεων 1 Οκτωβρίου- 24 Οκτωβρίου

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (DELF,DALF,SORBONNE)

Παρασκευή ,6 Δεκεμβρίου

Dalf C1 16.30-20.30

Dalf C2 16.30-20.00

Delf B1 16.30-18.15

Delf B2 18.45-21.15

Sorbonne C1

Litterature 19.00-21.00

Langue        16.30-18.30

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου

PRIM A1.1 15.00-15.45

PRIM A1     15.00-16.20

DELF A1       16.40-18.00

PRIM A2      18.30-20.10

DELF A2       18.30-20.10

Υποβολή αιτήσεων 1  Οκτωβρίου έως Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου

 

EΞΕΤΑΣΕΙΣ GOETHE

Goethe-Zertificat  A1

Goethe-Zertificat A2

Σάββατο ,23 Νοεμβρίου

Υποβολή αιτήσεων Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου-26 Σεπτεμβρίου