Διαδραστικοί Πίνακες

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα πλέον σύγχρονα προγράμματα και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι υπολογιστές συνδέονται αφ’ενόςμε προβολικά συστήματα ( προτζέκτορα)και, αφ’ετέρου, με διαδραστικούς πίνακες τελευταίας τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας.

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής. Ο μαθητής μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή. Ο διαδραστικός πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή δεδομένα.Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στην σχολική τάξη. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η εισαγωγή του στην σχολική τάξη συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών.

Καθ’όλη τη διάρκεια του μαθήματος, υπάρχει σύνδεση στο internet (διαδίκτυο), κάτι που, φυσικά, διευκολύνει τη ροή του και ενδυναμώνει την δυνατότητα αφομοίωσης των μαθητών. Επίσης, οι αίθουσες είναι άριστα φωτισμένες και διαθέτουν κεντρική θέρμανση και κλιματισμό.