Σεμινάρια σε γονείς

Διοργανώνουμε σεμινάρια γονέων όπου γίνεται ενημέρωση για το πως θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας, τόσο σε θέματα μελέτης στο σπίτι όσο και ψυχολογικής στήριξης, τονώνοντας τους έτσι την αυτοπεπoίθηση όπως και την αυτοεκτίμησή τους.

Parents_Learning-300x68

briefing