Κέντρο Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού

nlp-logo-society-of-nlp

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ενισχύει ακόμα περισσότερο την ικανότητα μας να βοηθούμε τα παιδιά με υπέροχες δυνατότητες, να εξελίσσονται, να προοδεύουν, όχι μόνο στην Ξένη γλώσσα, αλλά και στην αυτοεκτίμηση, την οργάνωση της σκέψης, την υπευθυνότητα, την κοινωνικότητα. Νιώθουμε εξαιρετικά υπερήφανοι γιατί έχουμε περισσότερα εργαλεία για να ωθήσουμε μπροστά τα παιδιά!

Μαθησιακοί τύποι
Δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο.
Με το ΝLΡ μπορούμε να εντοπίσουμε τον μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού. Είναι οπτικός, ακουστικός ή κιναισθητικός τύπος; Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα.

Πολυαισθητηριακή μάθηση
Είναι λογικό να κουράζονται τα παιδιά στην τάξη όταν το μάθημα είναι βαρετό, ανιαρό, χωρίς ερεθίσματα.
Με το NLP έχουμε περισσότερους τρόπους να ενθουσιάσουμε τα παιδιά, να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον, ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις τους.

Εστίαση και προσοχή
Το να καταφέρουμε ένα σύγχρονο παιδί, που έχει μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία και την εξέλιξη να συγκεντρώνεται και να αποδίδει είναι άθλος.
Παραμένει ένας διαρκής στόχος μας, και τα εργαλεία του NLP συνεισφέρουν σε αυτόν

Στόχοι και αυτο-παρακίνηση
Η μάθηση στο σχολείο δεν αφορά ποτέ μόνο τη γνώση της γλώσσας. Επιδιώκουμε να στηρίζουμε την ικανότητα του παιδιού να τα βγάζει πέρα, να είναι υπεύθυνο, να έχει συνέπεια και οργάνωση. Ένας ακόμα τομέας στον οποίο εμείς γινόμαστε καλύτεροι για τα παιδιά σας!

Επικοινωνία, κοινωνικότητα
Εκεί που το σχολείο γλώσσας είναι αναντικατάστατο είναι στην προώθηση της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, και της φιλίας. Και σε αυτό το σημείο γινόμαστε αποτελεσματικότεροι με τα εργαλεία του ΝLΡ.

nlp-300x229