Εκμάθηση ξένων γλωσσών με μουσικοκινητική αγωγή

Παίξε με τον λόγο και μάθε τη γλώσσα!

«Από την ορμή για παιχνίδι αναπτύσσεται η υπομονετική ενασχόληση, μέσα από αυτήν η εξάσκηση  και από αυτήν η επίδοση»

 

Carl Orff

Θέλουμε η σχολική τάξη να είναι ένα περιβάλλον μάθησης και χαράς . Γι’αυτόν το λόγο μεριμνούμε για την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και τη συνεχή εξέλιξη των δεξιοτήτων μαθητή και δασκάλου.

Η Κατερίνα-Θάλεια Νάκου με σπουδές στο παραμύθι και τη μουσικοκινητική αγωγή και teacher trainer, εμπνέεται από τη Μέθοδο του Carl Orff και εισάγει στο μάθημα των αγγλικών μουσικοκινητικά παιχνίδια και ιδέες που καλλιεργούν τη φαντασία του μαθητή, προάγουν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα.

 

Μέθοδος CLIL

To μάθημα γίνεται συναρπαστικό με τη μέθοδο CLIL, Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας.

Η μέθοδος έχει ως στάση τη συνδυαστική διδασκαλία ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα υποστηρίζει τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου ( Γεωγραφία, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία) σε μια γλώσσα διαφορετική ( πχ Αγγλικά) από τη μητρική γλώσσα των μαθητών ( πχ Ελληνικά)