Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) ‘Μεγαλοοικονόμου-Νάκου’, με ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στον χώρο της Εκπαίδευσης από την ίδρυσή του (1989), για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Μετά, λοιπόν, από το computer lab (2000), το computer lab σε windows (1993), τους διαδραστικούς πίνακες, τα ψηφιακά βιβλία και το internet στην τάξη (από το 2008), το ψηφιακό σχολείο, το club EFL , τώρα γίνεται, εκτός από ΚΞΓ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), και, εκτός από την ξενόγλωσση εκπαίδευση, προσφέρει, σε πρώτη φάση,

Πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα
Επαγγελματικού Προσανατολισμού με το Άριστον Τεστ

Το «Άριστον Τεστ» είναι σειρά επιλεγμένων ερωτηματολογίων για αξιολόγηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποτελείται από τρεις διαφορετικές σειρές ερωτηματολογίων για εφήβους, ενήλικες και παιδιά. Τα ερωτηματολόγια είναι σταθμισμένα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Περισσότερα για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων εδώ

Το Άριστον αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Πεδία και Τμήματα του συνόλου των σχολών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ επίσης απευθύνεται σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.

Τα ερωτηματολόγια που απαρτίζουν το Άριστον είναι τα εξής:

Επαγγελματικής προσωπικότητας

Αφορά την πλέον καθιερωμένη θεωρία στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού των F. Kuder και John Holland η οποία αναλύει την επαγγελματική προσωπικότητα του ατόμου σε έξι τύπους: Πρακτικός, Ερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός, Συμβατικός.

Αποκλειστικά το Άριστον τεστ προχωράει αναλύοντας κάθε έναν από τους έξι επαγγελματικούς τύπους σε 14 υποπαράγοντες. Έτσι το Άριστον επιπλέον των ποσοστών των έξι επαγγελματικών τύπων χαρτογραφεί πλήρως την επαγγελματική προσωπικότητα δίνοντας συνολικά 84 υποπαράγοντες (στοιχεία προσωπικότητας) καθώς και δείκτη αλήθειας.

Επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Εντοπίζει & ταξινομεί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου διερευνώντας μεταξύ 2000 επαγγελματικών ειδικοτήτων, εξαντλώντας όλα τα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον διακρίνει & ιεραρχεί περί τις 30 επαγγελματικές ειδικότητες για τις οποίες το άτομο εκδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτοεκτίμησης (Coopersmith)

Το τεστ διερευνά τη γενική αυτοαντίληψη του ατόμου καθώς και την αυτοεκτίμησή του στο οικογενειακό, φιλικό, σχολικό και εργασιακό πλαίσιο. Για περισσότερα εδώ.

Επίκεντρο Ελέγχου (Rotter)

Διαπιστώνει την ικανότητά του ατόμου να ελέγχει τις πράξεις του, να δρα ως ανεξάρτητη οντότητα, να κινητοποιείται και ως εκ τούτου να επηρεάζει το περιβάλλον του. Για περισσότερα εδώ.

Εργασιακών Κινήτρων & Αξιών

Εξετάζει τα εργασιακά κίνητρα και τις αντίστοιχες αξίες, τους παράγοντες δηλαδή στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά την επιλογή επαγγέλματος, τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να έχει. Για περισσότερα εδώ.

Μαθησιακών Ικανοτήτων

Το παρόν ερωτηματολόγιο αξιολογεί τέσσερις βασικές γνωστικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα τις Αριθμητικές, Γλωσσικές, Μηχανικές και Διαγραμματικές.
Για περισσότερα εδώ.

Για τα παιδιά του δημοτικού τα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού εξυπηρετούν σκοπούς μαθησιακής ενίσχυσης και είναι τα εξής:

  • Επαγγελματικής Προσωπικότητας
  • Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων (δες εδώ)
  • Αυτοεκτίμησης
  • Επίκεντρο Ελέγχου

Τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο του Συμβούλου Καριέρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

Τα αποτελέσματα της αναφοράς του Άριστον, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο του Συμβούλου, της συμβουλευτικής καριέρας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

  • Να ελεγχθεί αν το ασκούμενο ή υποψήφιο επάγγελμα / ειδικότητα ταιριάζει στις πραγματικές ικανότητες-δεξιότητες, στις επαγγελματικές κλίσεις και στην προσωπικότητα του ατόμου.
  • Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή θέση εργασίας.
  • Να διαπιστωθούν κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες-δεξιότητες και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει ένα άτομο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει.
  • Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.
  • Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόμου σε επιστημονικά πεδία, σε επιστημονικά τμήματα, καθώς και όσον αφορά την επιλογή κατευθύνσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους τομείς.