Η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.  Η γαλλική κουλτούρα (λογοτεχνία, κινηματογράφος, γαστρονομία κ.α.) έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην πορεία της Ευρώπης και εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για σπουδές και εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων στη γαλλική γλώσσα, γίνονται δυο φορές τον χρόνο, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο. Στο επίπεδο DELF A1 οι μαθητές κατακτούν τις βάσεις της νέας γλώσσας και μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ένα πρώτο επίπεδο.  Οι μαθητές μπορούν να δώσουν το πτυχίο στο τέλος του δεύτερου χρόνου σπουδών τους.

Στο επίπεδο DELF A2 οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που αφορούν σε οικεία και τρέχοντα θέματα.  Οι μαθητές το δίνουν συνήθως στο 3ο έτος σπουδών.

Στο επίπεδο DELF B1 οι μαθητές εξετάζουν τις ικανότητες τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.. Στον 4ο χρόνο των σπουδών τους οι μαθητές είναι έτοιμοι για το DELF B1.

Το  πτυχίο DELF B2 διασφαλίζει την καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και καθιστά τον μαθητή ικανό να εκφραστεί μέσω του γραπτού και του προφορικού λόγου πάνω σε διάφορα θέματα.  Στον 5ο έτος των σπουδών τους οι μαθητές είναι έτοιμοι για το πτυχίο DELF B2

Το επίπεδο DΑLF C1 εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής στα γαλλόφωνα εξεταστικά ιδρύματα.

Με την κατοχή του διπλώματος DΑLF επιπέδου C2 οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι σπουδαστές του φροντιστηρίου μας μπορούν επίσης να προετοιμαστούν για τα παρακάτω διπλώματα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1
ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | SORBONNE C2++
ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C2