Αγγλικά Pre Junior - Προσχολικής ηλικίας
Τμήματα αγγλικών PRE JUNIOR

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το παιχνίδι, η αφήγηση ιστοριών (storytelling), η χρήση οπτικοακουστικών μέσων (multimedia) κάνουν την πρώτη επαφή των παιδιών με τα αγγλικά αξέχαστη! Το μάθημα γίνεται από δασκάλους που νοιάζονται για το κάθε παιδί ξεχωριστά.

Τα παιδιά μαθαίνουν τις πρώτες τους λεξούλες, δεν παράγουν ακόμα γραπτό λόγο γιατί πρώτος και κύριος στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά σε ένα περιβάλλον που εμπνέει ζεστασιά και αγάπη!

Εμείς δεν κάνουμε Αγγλικά, εμείς μαθαίνουμε Αγγλικά στους μαθητές μας.
Κάθε μαθητής μας είναι ξεχωριστός.
Εδώ όλοι μαθαίνουν.