Ημερομηνίες Εξετάσεων 2015-2016

ΑΓΓΛΙΚΑ

MICHIGAN
ECCE Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 160
ECPE  Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 180
υποβολή αιτήσεων έως 9 Οκτωβρίου
CAMBRIDGE
CPE   Kυριακή, 6 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 180
CAE   Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 150
FCE   Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 160
KET   Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, εξέταστρα 85
PET   Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, εξέταστρα 75
YLE    Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου, εξέταστρα  60
υποβολή αιτήσεων έως 16 Οκτωβρίου
ΕSΒ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΕΤΑΣΕΙΣ
Β1 Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 95
Β2 Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου,εξέταστρα 155
C1 Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 150
C2 Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, εξέταστρα 185
υποβολή αιτήσεων έως 23 Οκτωβρίου

ΓΑΛΛΙΚΑ

TEFL, Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου
A1, εξέταστρα 65
Α1, εξέταστρα 65
B1, εξέταστρα 125
Β2, εξέτραστα 125
C1, εξέτραστα 150
C2, εξέτραστα 150
υποβολή αιτήσεων έως 23 Οκτωβρίου