ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2016

Πέρασαν με Άριστα

 

EUROPALSO

Αιμιλία Ζέρβα
Μαρία Γράψα
Βαρβάρα Μασταγκάκη
Πάνου Ουρανία
Τσαπάρα Αλεξανδρα

 

ΕSΒ
B1
Κώστας Ζάχος
Θοδωρής Γαζής
Γιώργος Ζέρβας
Λέντιο Σκούρτης

Β2
Γρηγόρης Κοτσιάς
Αθηνά Τάτα
Φανή Γιαπουντζή

C2
Παντελής Κουβέλης
Τάκης Ντακούλιας

 

CAMBRIDGE FCE
B2
Θεόκλητος Τσιφτσής

MICHIGAN ECPE C2

Κωνσταντίνος Ντάκος